پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

عقب‌نشینی قوه قضاییه رژیم زیر فشار خشم قیام کنندگان

لاریجانی
لاریجانی
آخوند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خامنه‌ای، با صدور یک بخشنامه و دستورالعمل اجرایی به تمام مراجع قضایی کشور دستور داد که در اسرع وقت اجرای حکم اعدام محکومان مواد مخدر را متوقف کنند، و پرونده آنها را مورد بررسی قرار دهند.

بر اساس این الحاقیه که به همهٴ دادگاهها ابلاغ شده و دارای بندها و تبصره‌های مختلف است، فقط افرادی که به‌خاطر تولید یا توزیع بیش از ۵۰کیلوگرم مواد مخدر سنتی (مانند تریاک) یا بیش از ۲کیلوگرم هروئین یا ۳کیلوگرم مواد مخدر صنعتی محکوم شوند، به اعدام محکوم خواهند شد. در حالی که این مقدار در قانون قبلی، ۵کیلوگرم مواد مخدر سنتی و ۳۰گرم مواد مخدر صنعتی بود.

قانون جدید عطف به ما سبق هم می‌شود و بسیاری از کسانی که با قانون قدیم محکوم به اعدام شده‌اند، با این اصلاحیه از اعدام معاف شده و به حبس و جریمه نقدی محکوم می‌شوند.

مجلس ارتجاع در تاریخ 12مهر ماه امسال یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ اضافه کرد که بر اساس آن تخفیف مجازات محکومان مواد مخدر و کاهش اعدامها در نظر گرفته شده است.

به گزارش منابع رژیم و بر اساس قانون قبلی بیش از 5هزار نفر در نوبت اعدام قرار داشتند.

روزنامه حکومتی ایران در سرمقاله 20دی خود با اعتراف به فشارهای بین‌المللی علیه اعدامها می‌نویسد:
«ایران از نظر حقوق‌بشر در نتیجه افزایش موارد اعدامی در حوزه بین‌الملل همیشه زیر سؤال بود، با کاهش موارد اعدام در کشور از لحاظ حقوق‌بشر هم اعتراضها کمتر خواهد شد».

همین مقاله به فشارهای اجتماعی به‌خصوص خانواده‌های قربانیان که طی ماههای اخیر چند بار اقدام به تجمع در برابر زندانها، قوه قضاییه و مجلس ارتجاع کرده‌اند، نیز اشاره کرده و می‌افزاید: «از سوی دیگر نتیجه اعدام محکومان مواد مخدر پرت‌شدگی و انزوای اجتماعی خانواده‌های این افراد است. مشاهدات نشان داده فرزندان چنین خانواده‌هایی که بیشترین استرس و اضطراب در آن حاکم بود به نوعی معاند نظام هم شده‌اند».

ملاحظه می‌شود که قوه قضاییه رژیم و سردژخیم آن زیرفشارهای سنگین اجتماعی و به‌خصوص امواج خشم قیام‌کنندگان و هم‌چنین زیر فشار جامعه بین‌المللی، ناچار شد به یک عقب‌نشینی بارز تن بدهد و در قوانین اعدام محکومین مواد مخدر تجدید نظر بکند و آن را کاهش بدهد.

البته دستگاه تبلیغاتی رژیم به‌خصوص رادیو تلویزیون حکومتی این موضوع را مطرح نمی‌کنند، چون نمی‌خواهند این عقب‌نشینی خیلی برجسته شود. اما روزنامه‌ ایران که به نوعی ارگان دولت روحانی محسوب می‌شود، در سرمقاله روز 20دی ماه تحت عنوان «کاهش بار اجتماعی اعدام» به این موضوع و دلایل آن اشاره کرده است: «ایران از نظر حقوق‌بشر در نتیجه افزایش موارد اعدامی در حوزه بین‌الملل همیشه زیر سؤال بود، با کاهش موارد اعدام در کشور از لحاظ حقوق‌بشر هم اعتراضها کمتر خواهد شد».

روزنامه‌ایران در ادامه مقاله می‌نویسد: «این مصوبه بار اجتماعی اعدام را کاهش می‌دهد و جلوی زیانهای اجتماعی متأثر از آن را می‌گیرد».
به‌خاطر منفوریت شدید این اعدامها در افکار عمومی داخلی و خارجی، بحث کاهش اعدامها و تعیین مجازاتهای جایگزین، از دو سال و نیم پیش در رژیم مطرح بوده، اما رژیم که استمرار اعدامها را مایهٴ حیات خود می‌دانست، حاضر نبود از آنها دست بردارد اما اکنون در وحشت از قیام و شرایط انفجاری جامعه و نیز افزایش فشارهای جامعه بین‌المللی ناگزیر شده به آن گردن بگذارد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات