728 x 90

ادامه اعتصاب کارگران نیروگاه یزد

کارگران نیروگاه یزد
کارگران نیروگاه یزد
روز شنبه ۲۳دی ۹۶ اعتصاب کارگران نیروگاه یزد که از روز پنجشنبه ۲۱دی ماه آغاز شده بود؛ ادامه دارد.

گزیده ها

آخرین اخبار

پرخواننده ترین دسته بندی ها

پرخواننده ترین برچسب ها