پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در پی وعده و وعیدهای دروغین

کارگران نیشکرهفت تپه
کارگران نیشکرهفت تپه
روز شنبه ۲۳دی ۹۶ کارگران نیشکر هفت‌تپه با تجمع در محوطه شرکت کشت و صنعت دست به اعتراض و اعتصاب زدند. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده و وعده‌های دروغین کارگزاران دزد و غارتگر رژیم دست به اعتصاب زدند. در حال حاضر کارگران بخشهای کشاورزی، دفع آفات و بخشی ازآبیاری در مقابل درب ورودی تجمع کرده، در را بستند و مانع ورود تراکتورهای حمل نیشکر شدند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات