اخبار - ايران - كارگران
تاريخ: AM 10:52:13 1396/10/23

اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در پی وعده و وعیدهای دروغین

کارگران نیشکرهفت تپه

کارگران نیشکرهفت تپه

روز شنبه ۲۳دی ۹۶ کارگران نیشکر هفت‌تپه با تجمع در محوطه شرکت کشت و صنعت دست به اعتراض و اعتصاب زدند. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده و وعده‌های دروغین کارگزاران دزد و غارتگر رژیم دست به اعتصاب زدند. در حال حاضر کارگران بخشهای کشاورزی، دفع آفات و بخشی ازآبیاری در مقابل درب ورودی تجمع کرده، در را بستند و مانع ورود تراکتورهای حمل نیشکر شدند.

مسئولیت محتوای این مطلب برعهده نویسنده است و سایت مجاهد الزاماً آن را تایید نمی‌کند

موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد


نرم افزارهاى موبايل