اخبار - مقاومت
تاريخ: AM 11:44:22 1387/10/6

موج اعلام حمایت شخصیتهای مصر، از حقوق ساکنان اشرف هم‌چنان ادامه دارد

دکتر فهمی القیسی

دکتر فهمی القیسی

حسن احمد عمر، مشاور امور حقوقی و کارشناس قانون بین‌المللی سازمان ملل متحد را مسئول تضمین حفاظت مجاهدین در شهر اشرف دانست و گفت: «حفظ امنیت مجاهدین در درجه اول مسئولیت بان کی‌مون و سازمان ملل متحد است، چرا که آنها حافظان عراق هستند و درنتیجه آنها هستند که باید مسئولیت اجرای کنوانسیون چهارم ژنو را به عهده بگیرند چرا که تأمین حفاظت، از جمله حقوق قانونی مجاهدین است. و سازمان ملل متحد اکنون مسئول اجرا و پیاده کردن کنوانسیونهای ژنو می‌باشد و اینکه هرکس در اجرای این معاهدات کوتاهی کند، باید مورد مؤاخذه و محاکمه قرار گیرد. سازمان ملل متحد باید سریعاً در این رابطه عمل کند. ثاحمد الفضالی نماینده پارلمان و رئیس حزب صلح اجتماعی مصر بر حقوق قانونی ساکنان اشرف تأکید کرد. وی گفت: احترام به این حقوق بیانگر مبانی صلح اجتماعی و آزادی انسان و حقوق طبیعی آن می‌باشد. بنابراین تمام نیروهای خیرخواه در سراسر جهان و در دنیای عرب باید سریعا اقدام کنند و خواستار حفاظت قانونی برای همه پناهندگان در هر جایی و بخصوص برای ساکنان اشرف در عراق شوند. وحید الاقصری نماینده پارلمان و رئیس حزب مصر العربی تأکید کرد: اظهارات موفق العربی علیه مجاهدین تحریک آمیز است و بیانگر اصالت مردم عراق و میهمانداری بزرگوارانه‌ای که از آنها دیده شده، نمی‌باشد. اما اصل مسأله توطئه ای است که جان این انسانها را در اشرف هدف قرار داده است. ما بنا‌به حس انساندوستی و احترام به حقوق‌بشر و آزادی عقاید این تلاشها را بشدت مردود می‌دانیم و خواستار یک اقدام سیاسی عاجل برای جلوگیری از وقوع هر فاجعه ای هستیم. دکتر محمد سعید ادریس رئیس بخش مربوط به ایران در مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک الاهرام و سردبیر مجله مطالعات ایران اظهارات موفق الربیعی و هر اقدامی علیه شهر اشرف را در راستای تأمین خواسته رژیم آخوندی دانست. وی گفت: آمریکایی‌ها قبلا چنین تمایلی و تلاش و تصمیمی را برای بستن این قرارگاه و اینکه افراد مجاهدین خلق به مقامهای ایران تحویل داده شوند رد کرده‌اند. دکتر محمد سعید عبد الظاهر، استاد علوم سیاسی و کارشناس امور امنیتی و استراتژیک در مصر هرگونه تهدید علیه مجاهدین را محکوم کرد و گفت: «تهدید در مورد مسئولان شهر اشرف و مجاهدین خلق، مردود است… حفاظت از آنها همان‌طور که بعد از جنگ عراق به عهده نیروهای چندملیتی بوده، باید هم‌چنان حفظ شود و هیچ تفسیری برای تغییر در آن وجود ندارد. استاد محمد جلال الدین پژوهشگر در مرکز قومی مطالعات شرق در مصر تأکید کرد: اظهارات موفق الربیعی علیه ساکنان اشرف با تمامی موازین اخلاق سیاسی و معیارهای انسانی در تعارض است ونباید هزاران نفر قربانی بند وبستها و معاملاتی قرار گیرند که دست‌اندرکاران آن از زاویه منافع خودشان به آن می‌پردازند. سیاستمداران باید زندگانی انسانها را در نظر بگیرند و از ساکنان اشرف پشتیبانی کنند و برای آنها حفاظت کامل را براساس معیارها وقوانین انساندوستانه بوجود آوردند. دکتر علی‌ترکی (فهمی القیسی) استاد قانون بین‌الملل در مصر گفت: اظهارات ربیعی بیانگر نقض قانون بین‌المللی و حقوق‌بشر و حق پناهندگی سیاسی و آواگان است و هر کس که زندگانی پناهندگان یا آوارگان را به خطر بیاندازد به اتهام نقض حقوق‌بشر ودست داشتن در قتل عام محاکمه می‌شود این وضعیت در صورتی که توطئه در زدو بندو توطئه با رژیم آخوندی حاکم بر ایران صورت می‌گیرد در مورد قرارگاه اشرف صدق می‌کند سرلشگر دکتر وجیه عفیفی مدیر مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیکی عرب در مصر گفت: ما مواضع قاطعانه‌ای در قبال توسعه طلبی رژیم آخوندی اتخاذ نکردیم و در این رابطه سکوت کردم و آن را محکوم نکردیم. از این رو امروز شاهد توطئه آنها برای از بین بردن مبارزان در شهر اشرف هستیم. اگر این امر صورت گیرد یک جنایت در حق بشریت است و ما نباید ساکت باشیم واجازه بدهیم که چنین نقشه ای انجام شود و به اجرا درآید. همه نیروهای سیاسی و جریانهای مردمی می‌باید که از اشرف پشتیبانی کنند و با تمام توان علیه این جنایت بایستند و می‌باید که دست به یک اقدام قوی و شفاف زد و از تمامی سازمانهای بین‌المللی خواست که مسئولیت اخلاقی و قانونی خود را اعمال کنند. دکتر عبدالعظیم محمود حنفی کارشناس امور استراتژیکی مصر و مدیر مرکز پژوهش و بررسی کنانه قاهره در مقاله‌یی در روزنامه الاهرام تصریح کرد: مجاهدین خلق ـ بزرگترین وسازمانیافته‌ترین نیروی اپوزیسیون ایران براساس توافقی که با نیروهای آمریکایی در سال2003امضا کرده و براساس نامه صلیب‌سرخ بین‌المللی و سایر ارگانهای حقوق‌بشری باید از حفاظت لازم برخوردار باشد. نامه ”صلیب‌سرخ بین‌المللی با وضوح کامل بیان می‌کند ساکنان اشرف نباید جابجا یا اخراج شوند یا به کشوردیگر تحویل داده شوند. آنها مشمول اصل نان‌رفولمان می‌باشند.

مسئولیت محتوای این مطلب برعهده نویسنده است و سایت مجاهد الزاماً آن را تایید نمی‌کند

موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد


نرم افزارهاى موبايل