اخبار سايت سازمان مجاهدين خلق ايران - www.mojahedin.org
6/23/2017 6:54:28 AM

خبرگزارى فرانسه:

لایحه قانونی کنگره آمریکا، برای افزایش فشار اقتصادی بر رژیم آخوندی، تصویب شدخبرگزاری فرانسه
خبرگزاری فرانسه

خبرگزاری فرانسه گزارش داد: نمایندگان کنگره آمریکا روز چهاشنبه یک لایحه قانونی را برای افزایش فشار اقتصادی بر روی رژیم ایران بهخاطر برنامه اتمی مشکوک آن تصویب کرد.
بر اساس این قانون شرکتهایی که در بخش انرژی در ایران مشغول بهکار هستند مجازات خواهند شد.
این لایحه قانونی با 414 رای موافق در مقابل 6 رای مخالف به تصویب رسید. این لایحه به ایالت‌های مختلف آمریکا و دولتهای محلی و وجوه بازنشستگی این اجازه را می‌دهد که به سرمایه‌‌گذاری در شرکتهایی که بیش از 20 میلیون دلار یا بیشتر در پروژه‌های نفتی وگازی رژیم ایران سرمایهگذاری کرده‌اند، خاتمه دهند….