افشاى سايت مخفى لويزان 3

 

افشای سایت مخفی «لویزان ۳» - واشینگتن - کلوپ ملی خبرنگاران - افشاگری جدید مقاومت ایران درباره پنهانکاریهای اتمی رژیم ایران

AM 4:30:22 1393/12/6

24فوریه 2015 – 5اسفند 1393 جزییات سایت اتمی «به‌کلی سری» و زیرزمینی لویزان 3 مرکز تست و تحقیقات با سانتریفوژهای پیشرفته در زمینه غنی‌سازی اورانیوم رژیم آخوندی از سال ...

جزئيات
1

افشاگرى جديد مقاومت ايران - پيامدها

 

اعتراف آخوند روحانی به نقش افشاگری مجاهدین در زهرخوران تحمیلی اتمی رژیم

AM 11:51:18 1394/9/27

جزئيات

بازتاب مطبوعاتی کنفرانس مطبوعاتی افشاگرانه شورای ملی مقاومت در واشینگتن

AM 10:42:13 1394/9/13

جزئيات

افشاگری جدید اتمی مقاومت ایران - طرحهای فریبکارانهٴ رژیم آخوندی در پاسخ به سؤالات آژانس درباره ابعاد نظامی برنامه اتمی

AM 7:55:58 1394/9/12

جزئيات

آسوشیتدپرس: ملل‌متحد معتقد است که رژیم ایران بر روی توسعه تسلیحات اتمی کار کرده است

PM 9:02:28 1394/9/11

جزئيات

واشینگتن تایمز: شورای ملی مقاومت فاش کرد: رژیم ایران با کره شمالی برای فریب دادن بازرسی کار می‌کند

AM 8:39:53 1394/6/14

جزئيات

تاکید روزنامه الشرق‌الاٴوسط بر اهمیت افشاگریهای مقاومت ایران

PM 8:06:17 1394/4/29

جزئيات

افشای تاکتیک‌ها و طراحی فریبکارانه خامنه‌ای در مذاکرات اتمی با جامعه جهانی

PM 10:19:57 1394/4/4

جزئيات

بازتاب افشاگری اتمی مقاومت ایران در رادیو خبری واشینگتن

AM 10:22:38 1394/3/12

جزئيات

مجاهدین خلق: رژیم ایران با همکاری کره شمالی هم‌چنان در پی تولید سلاح اتمی است

PM 12:24:13 1394/3/10

جزئيات

واشینگتن تایمز: آمریکا اتهامات ارتباط رژیم ایران و کره شمالی در تحقیقات اتمی و موشکی را مورد بررسی قرار خواهد داد

AM 7:44:56 1394/3/10

جزئيات

واشینگتن فری بیکن: هر گونه همکاری با رژیم ایران در فعالیتهای هسته‌یی نقض کننده قطعنامه‌های شورای امنیت است

AM 7:44:56 1394/3/10

جزئيات

نیویورک تایمز: گزارشی نگران‌کننده درباره رژیم ایران و کره شمالی

AM 6:25:38 1394/3/10

جزئيات

سیدنی مورنینگ هرالد: اپوزیسیون ایران از همکاری هسته‌یی و موشکی رژیم تهران و کره شمالی پرده برداشت

AM 9:31:51 1394/3/9

جزئيات

سراسیمگی رژیم از افشاگری جدید مقاومت ایران

AM 9:31:51 1394/3/9

جزئيات

افشاگری جدید اتمی مقاومت ایران همکاری اتمی رژیم آخوندی با کره شمالی کنفرانس خبری وزارت‌خارجه آمریکا

AM 8:12:37 1394/3/9

جزئيات
1 2 3 4