پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

انتخاب خواهر مجاهد زهرا مریخی به‌عنوان مسئول اول در اجتماع بزرگ مجاهدین خلق ایران به‌مناسبت پنجاه‌ودومین سالگرد تأسیس سازمان

انتخاب خواهر مجاهد زهرا مریخی به‌عنوان مسئول اول در اجتماع بزرگ مجاهدین خلق ایران به‌مناسبت پنجاه‌ودومین سالگرد تأسیس سازمان

برترین مطالب