پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

چهل سال تروریسم و جنگ افروزی

چهل سال فقر و فجایع اجتماعی

  • مهاجرت-معکوس
  • مهاجرت معکوس چرا؟!

    به‌ خاطر عملکرد ضدمردمی حاکمیت آخوندی و به‌دلیل فقر تحمیلی از جانب آن بر مردم و راندن اکثریت قریب ...

چهل سال ورشکستگی اقتصادی

  • ورشکستگی اقتصادی رژیم ایران

    ورشکستگی اقتصادی رژیم

    • وضعیت اقتصادی رژیم از مرز هشدار گذشته و صدای آژیرهای ورشکستگی از همه جای آن بلند شده است. روز دهم شهریور باند وابسته به ولی‌فقیه در مجلس ارتجاع، برای رسیدگی به وضعیت در هم شکستهٔ تولید، تشکیل جلسه داد، ولی خبری از مسائل مطرح شده منتشر نکردند. که این خود علامت بن‌بست و بی‌راه‌حلی است. چون اگر چشم‌انداز احیاء تولید ...

چهل سال بی خانمانی

چهل سال غصب حق حاکمیت ملت ایران

چهل سال سرکوب و شکنجه و اعدام

چهل سال تخریب محیط زیست

چهل سال غارت و چپاول