پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

چهل سال تروریسم و جنگ افروزی

چهل سال فقر و فجایع اجتماعی

چهل سال ورشکستگی اقتصادی

  • بازیافت زباله

    جنگل یا زباله‌دانی؟

    • همه جای دنیا برای امحاء یا تبدیل زباله‌ به مواد بازیافتی جدید، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری می‌کنند. بازیافت زباله اینک برای بسیاری کشورهای جهان به یک منبع درآمد مطمئن تبدیل شده است تا آنجا که برای استفاده از زباله صنایع عظیمی به‌کار گرفته می‌شود. استخراج سرمایه از زباله اکنون به نقطه‌ای رسیده که اصطلاحا به زباله می‌گویند ‌طلای ...

چهل سال بی خانمانی

چهل سال غصب حق حاکمیت ملت ایران

چهل سال سرکوب و شکنجه و اعدام

چهل سال تخریب محیط زیست

چهل سال غارت و چپاول