پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

چهل سال تروریسم و جنگ افروزی

چهل سال فقر و فجایع اجتماعی

  • اعتیاد در ایران
  • اعتیاد در ایران

    یکی از معضلات اجتماعی در ایران اعتیاد می‌باشد، بر اساس آمارهای رسمی رژیم ایران، بیش از ۲میلیون و ۸۰۸هزار ...

چهل سال ورشکستگی اقتصادی

  • چهل سال ورشکستگی اقتصادی

    چهل سال ورشکستگی اقتصادی

    • اقتصاد و وضعیت اقتصادی ایران، یکی از صحنه‌های غیرقابل چشم‌پوشی ایلغار ولایت فقیه و ایلخانان او می‌باشد. فجایعی که این حاکمیت در حق اقتصاد ایران مرتکب شده، بسا بیشتر از آن است که در آمارهای رسمی منعکس شده و به اطلاع افکار عمومی رسیده است. چهل سال پس از آن دهن‌کجی به اقتصاد و بی‌اعتنایی ...

چهل سال بی خانمانی

چهل سال غصب حق حاکمیت ملت ایران

چهل سال سرکوب و شکنجه و اعدام

چهل سال تخریب محیط زیست

چهل سال غارت و چپاول