پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

چهل سال تروریسم و جنگ افروزی

چهل سال فقر و فجایع اجتماعی

چهل سال ورشکستگی اقتصادی

  • روباه بنفش و یک نظام درهم‌شکسته

    صحبت‌های روحانی آیینه تمام‌نمای یک نظام درهم‌شکسته

    • روحانی روز ۴دی ۹۸ در جلسه هیات دولت یک بار دیگر بن‌بست مرگ‌آور و آینده تیره و تار رژیم را به نمایش گذاشت. سخنان وی کلکسیونی از دجالیت و فریب و ریا با همان مضامین ‌وعده‌درمانی‌ و ‌دروغ‌درمانی‌ بود. او برای هیچ‌کدام از بحرانهای سیاسی اجتماعی اقتصادی کشور راه‌حلی نداد و مثل همیشه تکیه‌کلامش استفاده از کلمه ‌باید‌ بود که ...

چهل سال بی خانمانی

چهل سال غصب حق حاکمیت ملت ایران

چهل سال سرکوب و شکنجه و اعدام

چهل سال تخریب محیط زیست

چهل سال غارت و چپاول